KMS Cloud


KMS Cloud és un servei (PaaS) desenvolupat per Intergrid Tecnologies del Coneixement S.L., orientat a PIMES o organitzacions de tipus petit i mitjà, que integra i simplifica la gestió dels processos, recursos, bases de dades i departaments de la vostra empresa. Els aspectes clau del KMS són el control i la optimització dels sistemes de comunicació i processos de gestió del coneixement de la vostra organització a través de solucions basades en computació en grid o cloud computing.

KMS Cloud és un sistema de gestió del coneixement (Knowledge Management System) que funciona de forma modular, permetent configurar-se en funció de les necessitats de cada client. El cost de manteniment d'aquest servei va en funció del nombre de mòduls instal.lats, recursos hardware utlitzats i usuaris requerits, permetent que els clients paguin només pels recursos reals que utilitzen.

La nostra filosofía es fer les coses realment fácils per als nostres clients. Resoldre grans problemes amb el mínim cost i temps. La nostra màxima es la qualitat del servei, per aixó fem servir solucions Open Source, extensibles i personalitzables.

Les característiques del servei KMS Cloud són:

Integració
Una única aplicació us serveix per realitzar totes les funcions: des de l'edició del vostre web, fins a la realització de campanyes d'email marketing, o la facturació. KMS Cloud integra totes les aplicacions en una de sola.

Accessibilitat
Basat en web, compatible amb tots els dispositius i plataformes que utilitzin els estàndards web i disposin connexió a Internet.

Accessibilitat i usabilitat
Posem especial èmfasi al desenvolupament d'interfícies senzills, fàcils d'utilitzar, que contemplin totes les mesures d'accessibilitat i usabilitat i al mateix temps comptin amb un disseny acurat que faci més agradable l'ús diari dels nostres serveis.

Seguretat i fiabilitat
La qualitat del servei és la nostra màxima, per això, tots els nostres serveis funcionen en redundància garantint que cap servei quedi afectat fer fallides de sistemes o servidors. Al mateix temps realitzem còpies de seguretat diàries de totes les dades per prevenir de qualsevol tipus d'infortuni.

Autogestió
KMS Cloud disposa de sistemes de gestió de continguts (CMS) i extranets per a que els nostres clients siguin el màxim autosuficients possible en el seu dia a dia.

Adaptabilitat
Cada tipus d'empresa requereix un tipus de servei especialitzat en la seva funció, i alhora, cada empresa és diferent. Per això KMS Cloud és un producte per sobre de tot flexible, que permet configurar i personalitzar els serveis d'acord a les funcions i necessitats particulars de cada client i moment. Al mateix temps, KMS Cloud és un producte culturalment orientat, disponible en diferents idiomes i sensible a les diferents realitats lingüístiques dels nostres clients.

Capacitat flexible
Adaptada a les necessitats de cada tipus de client i moment. Les despeses de manteniment van en funció del nombre de mòduls instal.lats, recursos hardware utlitzats i usuaris requerits, permetent que els clients paguin només pels recursos reals que utilitzen. Al mateix temps, el nostre Centre de Dades, permet subministrar tota la potència necessària per a qualsevol tipus d'aplicació i els nostres serveis en núvol permeten una escalabilitat progressiva en funció de les necessitats de cada moment.

Actualitzacions
El nostre equip de desenvolupament aplica de forma transparent, millores contínues als serveis. D'aquesta manera, els clients gaudeixen sempre d'un producte actualitzat. Apostem al mateix temps per una constant innovació tecnològica en els camps on estem especialitzats: en la computació distribuïda en núvol (cloud computing) i en les tecnologies del coneixement i les ciències de la organització.

Technical Support
El nostre equip de suport tècnic està atent a les incidències i dubtes que puguin tenir els usuaris amb els serveis. El correu electrònic i el nostre telèfon de suport i atenció al client estan sempre disponibles per resoldre les incidències, dubtes o peticions dels clients.

Sol·liciteu més informació


Some screenshots: